Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies oraz ich usuwania w swojej przeglądarce.

OK, akceptuję.
Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa

OGÓLE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne SUDETY z siedzibą: 58-540 Karpacz, ul. Karkonoska 12c. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru o nr 64/Z/1999 oraz gwarancję bankową w BZ WBK S.A. organizatora i pośrednika (grupy pierwszej, drugiej i czwartej).

2. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika, na wycieczkach zagranicznych ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW. Biuro ubezpiecza uczestników wycieczek w Towarzystwie Ubezpieczeń AXA POLSKA S.A. z siedzibą: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51. Umowa i warunki ogólne ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura. W cenie usługi nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży przez klienta. Klient może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy.

3. Program, cenę, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu podano w ofercie biura. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

4. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę 100% ogólnej kwoty nie później niż na 2 dni przed wyjazdem.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli rezygnacja nastąpiła na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż trzy dni przed wycieczką – bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce klienta - organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy. Do 24 godzin przed wycieczką klient powiadomi organizatora na piśmie o przeniesieniu praw uczestniczenia w wycieczce na inną osobę lub osoby spełniające warunki udziału w imprezie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% dostępnych miejsc. O odwołaniu wycieczki klient będzie poinformowany telefonicznie w terminie nie krótszym niż dzień przed imprezą. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.

7. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).

8. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem, tel. +4875 7616 392.

9. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.

Galeria zdjęć